ΝΤΙΑΝΑ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ

Η Ντιάνα Καλαϊτζίδη διαθέτει εμπειρία στα ζητήματα που σχετίζονται με ιθαγένεια, διατελώντας μέλος της Επιτροπής Ιθαγένειας Ομογενών. Παρέχει πολύτιμες υπηρεσίες  στη διεκπεραίωση των υποθέσεων του γραφείου και ομαλή συνεργασία των φορέων της Δικηγορικής Εταιρείας «D&A LAW FIRM» και των συνεργατών της.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πτυχίο Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πτυχίο στη Διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας ως Ξένης του  Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Lomonosov.

Μεταπτυχιακές σπουδές στο Διαπανεπιστημιακό  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.