ΝΤΟΡΙΝΑ ΚΟΜΠΖΑΡΟΥ

Διαθέτει εκτενή εμπειρία στις επενδυτικές δραστηριότητες ξένων και στη διαδικασία αγοράς και πώλησης ακινήτων σε υπήκοους τρίτων χωρών. Σε συνεργασία με έμπειρο συμβολαιογράφο αναλαμβάνει την ολοκλήρωση κάθε φάσης της διαδικασίας απόκτησης ακίνητης περιουσίας εως την υπογραφή / αγορά τίτλων ιδιοκτησίας. Επιπλέον, παρέχει πολύτιμες υπηρεσίες στο θέμα της επιχειρηματικότητας των μεταναστών, αντιμετωπίζει όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις των υπηκόων τρίτων χωρών, υπογραμμίζοντας έτσι τη σημασία για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους να πληρούν τις σχετικές νομοθετικές απαιτήσεις για την εδραίωση του δικαιώματος στην εργασία.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουρισμού. Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Πιστοποιητικό νεοελληνικής γλώσσας. Ακαδημαϊκό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Φιλοσοφική Σχολή.

Bachelor Degree - Οικονομολόγος και Διερμηνέας