ΜΑΡΙΑ EΛΕΝΑ ΛΕΚΚΑ

Η Μαρία Έλενα ειδικεύεται στο Αστικό-Εμπορικό Δίκαιο, το Δίκαιο των Αλλοδαπών και το Ποινικό δίκαιο. Επιπλέον, ασχολείται με τη σύνταξη συμβάσεων και παρέχει στους πελάτες ολοκληρωμένες υπηρεσίες αποσκοπώντας στο να ενισχυθεί η εμπορική αξιοπιστία και να βελτιωθεί  η διαπραγματευτική τους θέση.

Ταυτόχρονα, ασχολείται με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ειδικά ζητήματα Αστικού Εμπορικού Δικαίου και Δικαίου των Αλλοδαπών, τόσο στο στάδιο των διαπραγματεύσεων, όσο και μέχρι τη σύναψη της τελικής συμφωνίας, εξασφαλίζοντας στους πελάτες μας τη συμμόρφωση του άλλου συμβαλλόμενου μέρους στις υποχρεώσεις, που απορρέουν από την εκάστοτε σύμβαση.

Επιπλέον συμμετέχει στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων αγοράς, συμβάσεις δανείων, συμβάσεις εργασίας, σύναψη συμφωνιών ναύλωσης, συμβάσεις κατασκευής και άλλα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πτυχίο Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μεταπτυχιακές σπουδές στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ''Δίκαιο και Οικονομία''  του Πανεπιστημίου Πειραιώς.