ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΝΙΟΣ ASSOCIATE

Ο Κωνσταντίνος Βενιός ασχολείται με το Ποινικό Δίκαιο, το Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο και Αστικό Δίκαιο και  ειδικεύεται σε υποθέσεις φορολογικού δικαίου, καθώς αποτελεί άρτιο γνώστη της Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας παρέχοντας συμβουλές τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα.

Ταυτόχρονα έχει μεγάλη εμπειρία χειρισμού σε θέματα ακινήτων, και αναλαμβάνει την ομαλή διεκπεραίωση σύναψης συμβάσεων αγοραπωλησίας από το στάδιο των διαπραγματεύσεων έως την οριστική κατάρτιση  της συμβολαιογραφικής πράξης.

Ασχολείται επίσης και με θέματα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, δίνοντας συμβουλές στους  πελάτες μας σχετικά με τις δυνατότητες που παρέχει το νομοθετικό πλαίσιο για έκδοση άδειας διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πτυχίο Νομικής Αθηνών του Ε.Κ.ΠΑ

Μεταπτυχιακές σπουδές στο Φορολογικό Δίκαιο της Ο.Π.Α.