ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΝΑΜΠΑΣΗΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

Ο Αναστάσιος εξειδικεύεται σε όλους τους τομείς του δικαίου των Επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της εξειδίκευσης στο Εταιρικό Δίκαιο, στο Δίκαιο των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων, το Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς, το Φορολογικό δίκαιο, το Δίκαιο του Ανταγωνισμού, παρέχοντας νομικές συμβουλές σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων και αναλαμβάνοντας την υπεράσπιση υποθέσεων συμπράξεων-καρτέλ ενώπιον της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Επιπλέον, διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις σε ζητήματα ηλεκτρονικού εγκλήματος, όπως το ζήτημα της δικαιοδοσίας (ποιος δίκαιο εφαρμόζεται) και της εδαφικής αρμοδιότητας (ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο), ώστε να κριθεί το αξιόποινο της πράξης στο Διαδίκτυο, καθώς και στη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων και διερεύνησης των εγκλημάτων, που διαπράττονται κατά των πελατών μας.

Έχει πολυετή εμπειρία στο χώρο των επενδυτικών κινήτρων και των ιδιωτικοποιήσεων, έχοντας εκπροσωπήσει σε πολλές περιπτώσεις είτε τον επενδυτή είτε το Ελληνικό Δημόσιο.

Έχει επίσης άριστη γνώση και πρακτική ενασχόληση με ζητήματα της Νομοθεσίας της Ακίνητης περιουσίας και της Πνευματικής ιδιοκτησίας. Παράλληλα, διαθέτει εκτενή εμπειρία στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα, έχοντας χειριστεί πολλές περιπτώσεις δανειακών συμβάσεων, μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων και συμφωνίες ασφάλειας.

Καθώς και ο ίδιος έχει πρακτική γνώση σε ιδιωτικοποιήσεις, αναλαμβάνει το έργο του νομικού συμβούλου και παρέχει ολοκληρωμένη νομική προστασία για τους ιδιώτες επενδυτές, για τα ζητήματα που προκύπτουν σε όλη τη διαδικασία, καθώς και για θέματα εξωτερικής πολιτικής και του Ευρωπαϊκού δικαίου.