Εταιρικό προφιλ

Η Δικηγορική Εταιρεία «DEDES & ASSOCIATES» ιδρύθηκε στην Κόρινθο της Ελλάδας, το έτος 1951 και αργότερα επεκτάθηκε στην πόλη της Αθήνας. Η εταιρεία παρέχει προσφέρει στους εντολείς της ποικίλες νομικές υπηρεσίες και τους παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο νομικών συμβουλών, που καλύπτει κάθε πτυχή και ικανοποιεί κάθε απαίτηση, τόσο εταιρικών, όσο και ιδιωτών εντολέων. Η εταιρεία μας απασχολεί μεγάλο αριθμό έμπειρων και εξειδικευμένων δικηγόρων, που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς δικαίου. Προτεραιότητά μας αποτελεί η δημιουργία δυνατής και έμπιστης σχέσης με τους εντολείς μας, καθιστώντας ξεκάθαρο, ότι βασικό μέλημα και κύριος στόχος της δικηγορικής μας ομάδας είναι η άσκηση της δραστηριότητάς μας με τον πλέον επαγγελματικό και επωφελή τρόπο για τους εντολείς μας. Κάθε ζήτημα που μας ανατίθεται απ’ τους εντολείς μας επιλύεται με τον πιο πρακτικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Ενδιαφερόμαστε για τους εντολείς μας

Η Δικηγορική Εταιρεία «DEDES & ASSOCIATES» ενδιαφέρεται για την οικογένειά σας. Η Εταιρεία μας είναι αρκετά μικρή, ώστε κάθε εντολέας μας να απολαμβάνει άμεση επαφή με τους δικηγόρους της, αλλά αρκετά μεγάλη, ώστε να παρέχει τις απαραίτητες νομικές συμβουλές και να πετυχαίνει άμεσα αποτελέσματα. Οι δικηγόροι της δικηγορικής μας εταιρείας φροντίζουν και ενδιαφέρονται για τις υποθέσεις σας και σας εκπροσωπούν με υπευθυνότητα. Αυτό πιστοποιείται και από τις πολυάριθμες προηγούμενες μαρτυρίες εντολέων μας.

Πετυχαίνουμε αίσια έκβαση των υποθέσεων

Η Δικηγορική μας Εταιρεία έχει αποκομίσει θετικά αποτελέσματα στις υποθέσεις που αναλαμβάνει, με αποτέλεσμα να μας χαρακτηρίζει υψηλής ποιότητας πρακτική και φήμη στο χώρο μας. Η Δικηγορική μας Εταιρεία διακρίνεται, επίσης, για τα υψηλά πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς, την ηθική και την επιμέλεια στο χειρισμό υποθέσεων. Θετικά αποτελέσματα του παρελθόντος δεν εγγυώνται απαραίτητα και θετικά μελλοντικά αποτελέσματα, ωστόσο αναθέτοντας την υπόθεσή σας στη Δικηγορική Εταιρεία «DEDES & ASSOCIATES», απευθύνεστε σε μια εταιρεία με αποδεδειγμένη εμπειρία.