Divorcet. Çfarë bëhet me fëmijtë, pasurinë, lejen e qëndrimit