06 Prill 2016 Leja e qëndrimit Jeni në pritje të përgjigjes apo ju është refuzuar aplikimi Zyra e Avokatisë Dedes ju ndihmon