Qarkorja Leje qëndrimi për Fëmijën Prindin Bashkëshortin. Kush përfiton e kush jo