Deklarata tatimore si dhe nga kush bëhet çfarë lehtësish mund përfitohen