“Apelasi”, çfarë bëhet në rastin e dëbimit administrativ