Συγχωνεύσεις και Εξαγορές

  Η Δικηγορική Εταιρεία «DEDES & ASSOCIATES» παρέχει νομικές συμβουλές, σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών, τόσο σε φυσικά, όσο και σε νομικά πρόσωπα με εθνικό και διεθνές υπόβαθρο. Συμβουλεύουμε, της, της πελάτες της για τα προκαταρκτικά ζητήματα της επιδιωκόμενης συμφωνίας, αξιολογώντας της προοπτικές της και της ενδεχόμενους κινδύνους του εγχειρήματός της και της παρέχουμε νομική υποστήριξη σε κάθε βήμα και καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλαγής. Βασικούς της πελάτες αποτελούν τόσο εταιρείες,  που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών, όσο και νέες εταιρείες, που επιθυμούν να εισαχθούν. Εξαιτίας της εμπειρίας και της συνεργασίας της δικηγορικής της εταιρείας μ’ ένα δίκτυο δικηγορικών γραφείων απ’ όλο τον κόσμο, είμαστε σε θέση να παρέχουμε νομικές συμβουλές σε διάφορα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν, ως συνέπεια της σύγκρουσης νόμων μεταξύ διαφορετικών χωρών.