Δικονομική Διαδικασία

Η Δικηγορική Εταιρεία «DEDES & ASSOCIATES» αναλαμβάνει κάθε είδους υποθέσεις, που προέρχονται από νομικές αιτίες και χειριζόμαστε με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό τις δικαστικές υποθέσεις των εντολέων μας. Η παροχή νομικής υποστήριξης των εντολέων μας σε υποθέσεις αντιδικίας είναι ένα απ’ τα σημαντικότερα αντικείμενα, που αναλαμβάνει η δικηγορική μας εταιρεία. Νομικές γνωμοδοτήσεις για κάθε θέμα σχετικό με το ελληνικό Δίκαιο συντάσσονται άμεσα και κατόπιν εξειδικευμένης και διεξοδικής έρευνας. Εμπορικές, αστικές, ποινικές, καθώς και κάθε είδους διοικητικής φύσεως υποθέσεις συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των αντικειμένων που χειρίζεται η δικηγορική μας εταιρεία, διασφαλίζοντας τόσο την επιτυχή τους έκβαση, όσο και τα οικονομικά συμφέροντα των εντολέων μας και συγκεκριμένα:

- Εταιρικές αντιδικίες.

- Σύνταξη και κατάθεση αγωγών και αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων.

- Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων ή διαιτητικών αποφάσεων.

- Εκπροσώπηση σε διαδικασία διαιτησίας.

- Εκπροσώπηση σε προ-δικαστηριακές διαπραγματεύσεις.