Δικονομική διαδικασία

Στη δικηγορική εταιρεία "DEDES & ASSOCIATES" αναλαμβάνουμε κάθε είδους υποθέσεις που προκαλούνται από νομικά αίτια και χειρίζομαστε με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό τα δικαστικά θέματα των πελατών μας.

Η παροχή νομικής υποστήριξης στους πελάτες μας σε υποθέσεις δικονομιας είναι ένα από τα πιο σημαντικά αντικείμενα που αναλαμβάνει η δικηγορική μας εταιρεία. Οι νομικες μας συμβουλες για οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με το ελληνικό δίκαιο συντάσσονται άμεσα και ακολουθούν μια εξειδικευμένη και διεξοδική έρευνα. Οι εμπορικές, αστικές, καθώς και οποιεσδήποτε διοικητικές υποθέσεις περιλαμβάνονται στα αντικείμενα που διαχειρίζεται η δικηγορική μας εταιρεία, εξασφαλίζοντας τόσο την επιτυχή έκβαση όσο και τα οικονομικά συμφέροντα των διευθυντών μας, και συγκεκριμένα:

Εταιρικές διαφορές.

Σύνταξη και κατάθεση των προσφυγών και των αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων.

Αναγνώριση και εκτέλεση διαιτητικών αποφάσεων.

Εκπροσώπηση σε διαδικασίες διαιτησίας.

Αντιπροσώπευση στις προδικαστικές διαπραγματεύσεις.