Νομική Κάλυψη και Αποζημίωση από ατυχήματα (Αυτοκινητιστικά Ατυχήματα)

Η Δικηγορική Εταιρεία «DEDES & ASSOCIATES» αναλαμβάνει κάθε υπόθεση που αφορά στη νομική προστασία σας, καθώς και στη διεκδίκηση αποζημίωσης από (αυτοκινητιστικά) ατυχήματα. Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος για το οποίο δεν ευθύνεστε, μπορείτε να διεκδικήσετε αποζημίωση για τη ζημιά του οχήματός σας, αλλά και για τις σωματικές βλάβες του οδηγού και των επιβαινόντων. Αν εμπλακείτε σε τροχαίο ατύχημα που οδηγήσει στον τραυματισμό ή την απώλεια ζωής τρίτων, οι έμπειροι δικηγόροι μας θα αναλάβει την υπεράσπισή σας σε ποινικά δικαστήρια. Μπορείτε να διεκδικήσετε αποζημίωση σε διαφορές σχετικά με εμπορικές συναλλαγές ή συμβάσεις που αφορούν το όχημά σας και που μπορεί να προκύψουν στην καθημερινότητά σας. Για παράδειγμα, αν υποστεί ζημιά το όχημά σας σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, αν γίνει κακή επισκευή του οχήματός σας σε συνεργείο, κ.α.