Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και Κεφάλαια

Σ’ αυτή την τόσο γρήγορα αναπτυσσόμενη και τόσο αυστηρά οργανωμένη βιομηχανία, η ομάδα της Δικηγορικής Εταιρείας «DEDES & ASSOCIATES», με έμφαση στην καινοτομία, βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα να παρέχει τις πλέον κατάλληλες και αποδοτικές λύσεις στα παρακάτω θέματα:

- Ίδρυση και οργάνωση επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών,

- Ίδρυση, Εγγραφή και Αδειοδότηση των Συλλογικών επενδυτικών σχεδίων,

- Ίδρυση, Εγγραφή και Αδειοδότηση Κεφαλαίων, σύμφωνα με την Οδηγία της Ε.Ε. για τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων Κινητών Αξιών,

- Γενική υποστήριξη νομικής, κανονιστικής και διοικητικής φύσεως,

- Συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες,

- Συνεργασία με αλλοδαπές εταιρείες συναλλάγματος.