Οικονομία

Η ομάδα της Δικηγορικής Εταιρείας «DEDES & ASSOCIATES» διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία και αξιοπιστία και σεβόμενη τους κανόνες επαγγελματικής εχεμύθιας, παρέχει άμεσα αποδοτικές νομικές συμβουλές, σχετικά με θέματα οικονομικών συναλλαγών, τόσο σε εταιρικούς πελάτες, όσο και σε τραπεζικά ιδρύματα καισυγκεκριμένα:

- Σύναψη δανειακών συμβάσεων,

- Οικονομικές συμφωνίες,

- Εγγυητικές συμφωνίες (περιλαμβανομένων εγγυήσεων, χρεώσεων, ενέχυρων),

- Χρεόγραφα (περιλαμβανομένων γραμματίων, ομολόγων και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων).