Οικογενειακό Δίκαιο

  Η Δικηγορική Εταιρεία «DEDES & ASSOCIATES» αναλαμβάνει και χειρίζεται υποθέσεις οικογενειακού δικαίου σε όλη την Ελλάδα. Βασική μας αρχή αποτελεί η εχεμύθια και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των εντολέων μας και βασικός μας στόχος είναι η επιτυχής διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Η δικηγορική μας ομάδα εξειδικεύεται σε θέματα διαζυγίου (συναινετικού ή αντιδικίας), διατροφής συζύγου και τέκνων, γονικής μέριμνας-επιμέλειας, πατρότητας, υιοθεσίας, δικαστικής συμπαράστασης, ενδοοικογενειακής βίας, συμφώνων συμβίωσης και ενδεικτικά προβαίνουμε στις παρακάτω δικαστικές ενέργειες:

- Σύνταξη και κατάθεση αγωγών διατροφής & επιμέλειας ανήλικων τέκνων.

- Ασφαλιστικά μέτρα -Επιδίκαση διατροφής.

- Αίτηση συναινετικού διαζυγίου.

- Ασφαλιστικά μέτρα - Αίτηση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης και ρύθμισης της οικογενειακής στέγης.

- Προτάσεις – Προσβολή Πατρότητας.

- Σύμφωνο συμβίωσης.