Οικογενειακό Δίκαιο

<p><p>   Η Δικηγορική Εταιρεία <strong>«DEDES &amp; ASSOCIATES»</strong> αναλαμβάνει και χειρίζεται υποθέσεις οικογενειακού δικαίου σε όλη την Ελλάδα. Βασική μας αρχή αποτελεί η εχεμύθια και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των εντολέων μας και βασικός μας στόχος είναι η επιτυχής διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Η δικηγορική μας ομάδα εξειδικεύεται σε θέματα διαζυγίου (συναινετικού ή αντιδικίας), διατροφής συζύγου και τέκνων, γονικής μέριμνας-επιμέλειας, πατρότητας, υιοθεσίας, δικαστικής συμπαράστασης, ενδοοικογενειακής βίας, συμφώνων συμβίωσης και ενδεικτικά προβαίνουμε στις παρακάτω δικαστικές ενέργειες:</p><p> - Σύνταξη και κατάθεση αγωγών διατροφής &amp; επιμέλειας ανήλικων τέκνων.</p><p> - Ασφαλιστικά μέτρα -Επιδίκαση διατροφής.</p><p> - Αίτηση συναινετικού διαζυγίου.</p><p> - Ασφαλιστικά μέτρα - Αίτηση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης και ρύθμισης της οικογενειακής στέγης.</p><p> - Προτάσεις – Προσβολή Πατρότητας.</p><p> - Σύμφωνο συμβίωσης.</p>