Δίκαιο Ανάπτυξης Ακινήτων

  Η Δικηγορική Εταιρεία «DEDES & ASSOCIATES» ενεργεί για λογαριασμό Ελλήνων και ξένων εντολέων-επενδυτών σε ακίνητη περιουσία, κατασκευαστών, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. και ιδιωτών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως:

-Έργα υποδομής,

-Επιχειρηματικά πάρκα,

-Εμπορικά κέντρα,

-Ξενοδοχεία,

-Βιομηχανικές περιοχές,

-Μισθώσεις δημοσίων ακινήτων και δημοσίων κτημάτων.

  Η δικηγορική μας ομάδα έχει αναπτύξει εκτεταμένη εμπειρία σε ζητήματα που αφορούν σε αγορές και πωλήσεις ακινήτων και έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας τους και γενικά του νομικού τους καθεστώτος, ιδίως σε σύνθετες περιπτώσεις επενδύσεων σε ακίνητα με σοβαρά προβλήματα(ειδικού καθεστώτος, δασικά, πολεοδομικά και άλλα), αλλά και ιδιαίτερες προοπτικές, όπως η εκμετάλλευση πόρων (λατομεία, μεταλλεία, ενέργεια),η οργανωμένη εκμετάλλευση (οικιστική ανάπτυξη, τουριστική εκμετάλλευση κλπ.).