Ηλεκτρονικό Έγκλημα

Η αλματώδης ανάπτυξη της πληροφορικής και η αναγωγή του διαδυκτίου σε βασικό εργαλείο, τόσο στον εργασιακό τομέα, όσο και στον τομέα της διασκέδασης του ατόμου, μετατρέπει την ηλεκτρονική πληροφορία σε ένα νέο βασικό έννομο αγαθό, άξιο προστασίας στον τομέα του δικαίου. Στην ουσία είναι το έγκλημα που σχετίζεται άμεσα με την κατάχρηση των δυνατοτήτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών και αφορά κυρίως στην προσβολή της ασφάλειας του συστήματος των υπολογιστών και των δεδομένων που περιλαμβάνει, στην απάτη με υπολογιστή, στη (συκοφαντική) δυσφήμηση μέσω διαδικτύου και στην παράνομη αντιγραφή, πρόσβαση ή χρησιμοποίηση προγραμμάτων υπολογιστών. Η Δικηγορική Εταιρεία «DEDES & ASSOCIATES» εξειδικεύεται τόσο σε θέματα ιδιαίτερου κινδύνου, όπως είναι αυτό της δικαιοδοσίας (ποιος νόμος εφαρμόζεται) και της δωσιδικίας (ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο) για την κρίση του αξιόποινου μιας πράξης στο Διαδίκτυο, όσο και στην συλλογή των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων και τη διερεύνηση των εγκλημάτων, που έχουν τελεστεί σε βάρος των εντολέων μας.