Εταιρικές Συγχωνεύσεις, Εξαγορές, Αξιόγραφα και Εκκαθάριση

Οι διεθνείς επενδυτές καλούνται να ενεργούν άμεσα και αποτελεσματικά, προκειμένου να εκμεταλλεύονται και να αξιοποιούν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Το αφοσιωμένο και έμπειρο προσωπικό της Δικηγορικής Εταιρείας «DEDES & ASSOCIATES» παρέχει στον διεθνή επενδυτή έγκαιρες και ακριβείς εταιρικές νομικές συμβουλές ακόμα και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η δικηγορική μας ομάδα διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία και είναι σε θέση να παρέχει στους πελάτες της νομικές συμβουλές και νομική υποστήριξη στα παρακάτω θέματα:

α) Σύνταξη γνωμοδοτήσεων,

β) Σύνταξη και αναθεώρηση συμβάσεων,

γ) Συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών,

δ) Αναδιάρθρωση εταιρειών,

ε) Κοινοπραξίες,

στ) Συμφωνίες μετόχων,

ζ) Συναλλαγές Κεφαλαιαγοράς,

η) Δημόσιες προσφορές,

θ) Εισαγωγή σε οργανωμένες και μη οργανωμένες αγορές, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο,

ι) Παροχήυπηρεσιώνμεσεγγύησης,

Το εξειδικευμένο στις εκκαθαρίσεις εταιρειών τμήμα της Δικηγορικής Εταιρείας «DEDES & ASSOCIATES» παρέχει στους πελάτες του νομική υποστήριξη από την έναρξη έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας  και χειρίζεται με υπευθυνότητα όλες τις υποθέσεις που σχετίζονται με:

Α) Διάλυση / Εκκαθάριση εταιρειών,

Β) Διαδικασία οικειοθελούς αποχώριση των μελών,

Γ) Διαδικασία επαλήθευσης απαιτήσεων των πιστωτών.