Σύνταξη Συμβάσεων

  Το τμήμα της Δικηγορικής Εταιρείας «DEDES & ASSOCIATES», που είναι εξειδικευμένο στη σύνταξη συμβάσεων, παρέχει στους εντολείς του ολοκληρωμένες υπηρεσίες με πρωταρχικό στόχο να ενισχύσει την εμπορική τους αξιοπιστία και να βελτιώσει τη διαπραγματευτική τους θέση. Παρέχουμε στους εντολείς μας νομικές συμβουλές, τόσο στο στάδιο της διαπραγμάτευσης, όσο και μέχρι τη σύναψη της τελικής συμφωνίας, διασφαλίζοντας για τους εντολείς μας τη δέσμευση και τη συμμόρφωση της άλλης πλευράς με τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει.

  Ενδεικτικά, η δικηγορική μας ομάδα έχει παρασταθεί σε συμβόλαια αγοραπωλησίας, σύναψη συμβάσεων δανείων, εργασιακών συμβάσεων, σύναψη ναυλοσυμφώνων, συμβάσεις κατασκευής έργων και άλλα. Επιπρόσθετα, η δικηγορική μας εταιρεία ασχολείται και με σύναψη διεθνών συμβάσεων και παρέχει στους εντολείς της τόσο νομικές συμβουλές, σχετικά με το θέμα επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου και τα θέματα δικαιοδοσίας, όσο και λύσεις σε περίπτωση σύγκρουσης νόμων. Το υψηλό επίπεδο παροχής νομικών υπηρεσιών της δικηγορικής μας εταιρείας αποτελεί υπόσχεση προς τους εντολείς μας, επιτυγχάνοντας γι’ αυτούς το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και προωθώντας τα συμφέροντά τους ακόμα και πέραν των προσδοκιών τους.