Εμπορικό Δίκαιο

  Σημαντικό κομμάτι της δικηγορικής ύλης, με την οποία ασχολείται η Δικηγορική Εταιρεία «DEDES & ASSOCIATES» αποτελεί το Εμπορικό Δίκαιο, σε κάθε πτυχή του. Παρέχουμε λεπτομερείς νομικές συμβουλές για κάθε είδους εμπορική συναλλαγή και προσφέρουμε λύσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε πελάτη. Η σύνταξη εμπορικών συμβάσεων και συμφωνιών, αποτελεί σημαντική πρακτική της εταιρείας μας, εκπροσωπούμε τους πελάτες μας τόσο στην ακροαματική διαδικασία, όσο και σε εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών και παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες, που καλύπτουν όλο το φάσμα των εμπορικών συμβάσεων και συμφωνιών. Οι εξειδικευμένοι δικηγόροι, που στελεχώνουν την εταιρεία μας, διαθέτουν εμπειρία σε θέματα εμπορικών συμβάσεων επιχειρήσεων, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.