Επιχειρηματικότητα Μεταναστών

  Η Δικηγορική Εταιρεία «DEDES & ASSOCIATES» παρέχει πολύτιμες υπηρεσίες σχετικά με το θέμα της επιχειρηματικότητας μεταναστών. Η διεθνής αγορά στις μέρες μας τάσσει το εργατικό δυναμικό ως απαραίτητη προϋπόθεσηγια μια επιτυχημένη επιχείρηση.Η δικηγορική μας εταιρεία χειρίζεται όλα τα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικότητας των μεταναστών, τονίζοντας τη σημασίαπου έχει, τόσο για τους εργοδότες, όσο και για τους εργαζόμενους, η συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις νόμου, προκειμένου να θεμελιωθεί το δικαίωμα εργασίας.

   Επιπλέον, παρέχουμε νομικές συμβουλές, σχετικά με κάθε πτυχή, που αφορά στο Δίκαιο της Ιθαγένειας. Τράπεζες, βιομηχανίες, εταιρείες απ’ το εξωτερικό, καθώς επίσης και μεμονωμένα στελέχη επιχειρήσεων συγκαταλέγονται στην ολοένα αυξανόμενη λίστα των πελατών μας. Η δικηγορική μας εταιρεία ασχολείται, επίσης, με θέματα σχετικά με άδειες εργασίας και επιχειρηματικές βίζες και ενημερώνει τους πελάτες της για όλα τα δικαιώματα που τους παρέχει ο νόμος για τις δραστηριότητες αλλοδαπών στην Ελλάδα.