Αεροπορικό και Ναυτικό δίκαιο

    Η Δικηγορική Εταιρεία «DEDES & ASSOCIATES» χειρίζεται ποικίλες υποθέσεις που αφορούν τη θαλάσσια μεταφορά ανθρώπων και αγαθών. Οι δικηγόροι που στελεχώνουν την εταιρεία μας και έχουν εξειδικευθεί στο Ναυτικό Δίκαιο, ασχολούνται, μεταξύ άλλων και με διαφορές από ναυλοσύμφωνα, με αξιώσεις που απορρέουν απ’ τη θαλάσσια ασφάλιση, με απαιτήσεις από μεταφερόμενα φορτία, καθώς και με κάθε είδους θέματα ναυτικού δικαίου.

  Επιπλέον, προσφέρουμε νομικές συμβουλές, που αφορούν σε ιδρυτικές πράξεις ναυτιλιακών εταιρειών, οι οποίες διέπονται τόσο απ’ το εθνικό, όσο και από αλλοδαπό δίκαιο, σε συναλλαγές αγοραπωλησίας πλοίων, σε νηολόγηση πλοίων στα νηολόγια σε όλο τον κόσμο και σε χρηματοδότηση πλοίων. Σε συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένες δικηγορικές εταιρίες, η «DEDES & ASSOCIATES», ήταν πάντα στο επίκεντρο των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες στη βιομηχανία.

  Οι πελάτες μας απολαμβάνουν το υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης της δικηγορικής μας εταιρείας στο Ναυτικό Δίκαιο, ενώ παράλληλα διασφαλίζουμε τα συμφέροντά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και παρέχουμε εξειδικευμένες νομικές συμβουλές σε κάθε τους αίτημα, με αποτέλεσμα την επιτυχή έκβαση των υποθέσεών τους. Επίσης, ασχολούμαστε τόσο με τις μεγαλύτερες καταχωρήσεις πλοίων στα Μητρώα της ΕΕ, όσο και με καταχωρήσεις αεροσκαφών. Οι υπηρεσίες μας στον τομέα αυτό περιλαμβάνουν :

  -Σύσταση εταιρειών πριν την καταχώρηση,

  -Καταχώρηση πλοίων και αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένης και της καταχώρησης τμημάτων αεροσκαφών,

  -Συμφωνητικά αγοραπωλησίας,

  -Συμφωνίες χρηματοδοτικής μίσθωσης,

  -Συμπλήρωση και υποβολή δήλωσης ΦΠΑ, καθώς και διευθέτηση των σχετικών πληρωμών.