Λογιστική και Ελεγκτική

    Η Δικηγορική Εταιρεία «DEDES & ASSOCIATES» συνεργάζεται στενά, τόσο με ελληνικές και ξένες λογιστικές εταιρείες, όσο και με ιδιώτες λογιστές, προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών της σε κάθε λογιστικόή φορολογικό ζήτημα και να τους παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες. Είμαστε σε θέση να παρέχουμε στις εταιρείες εξειδικευμένες υπηρεσίες, δημιουργώντας μια συνολική εικόνα της οικονομικής κατάστασης και της προοπτικής της εταιρείας, υπηρεσία πολύτιμη, τόσο για τους ιδιοκτήτες, όσο και για τους διευθυντές της. Βασικό μας μέλημα είναι να διευκολύνουμε τους πελάτες μας στην επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος ανακύψει. Μεταξύ άλλων, παρέχουμε νομική υποστήριξη, τόσο σε νομικά, όσο και σε φυσικά πρόσωπα, που αφορά σε φορολογικά θέματα,σε συμμόρφωση με τους κανόνες για τον Φ.Π.Α., σε φορολογικό σχεδιασμό, σε προετοιμασία για τον λογιστικό έλεγχο στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, σε διαχείριση λογαριασμών και γενικότερα προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα διοικητικών υπηρεσιών.  Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

- Ενάρξεις – Λύσεις – Συγχωνεύσεις εταιριών κάθε νομικής μορφής,

- Τήρηση Βιβλίων Β' & Γ' Κατηγορίας,

- Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων,

- Οργάνωση - Επίβλεψη και Εσωτερικό Έλεγχο Λογιστηρίων,

- Μισθοδοσία -Εργατικά και Ευέλικτες μορφές απασχόλησης,

- Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών και Νομικών προσώπων,

- Αξιόπιστες Φοροτεχνικές Συμβουλές σε σύνθετα προβλήματα,

- Υποστήριξη φορολογικών ελέγχων Επιχειρήσεων & Φυσικών Προσώπων,

- Ενδο-ομιλικές Συναλλαγές,

- Ίδρυση-Λογιστική Επίβλεψη επιχειρήσεων στο εξωτερικό.